Vakantiehuis Ameland

Vakantiehuis Ameland 

Er is een grote verscheidenheid aan Vakantiehuizen of andere accommodaties op Ameland te huur. U kunt kiezen van een betrekkelijk eenvoudige stacaravan tot en met een hele luxe villa in de duinen voorzien van alle gemakken. Uw vakantiehuis op Ameland vindt u betrekkelijk eenvoudig via deze site. Wij hebben een mooie selectie voor u gemaakt van bijzondere accommodaties op Ameland. Geniet van uw vakantie op het prachtige Ameland en uw geselecteerde Vakantiehuis op Ameland!!// ]]>

  

Ameland Algemeen

Ameland is een van de vijf bewoonde Nederlandse Waddeneilanden in de Noordzee en behoort tot de provincie Friesland. Het eiland is 27 kilometer lang en op zijn breedste stuk 4 kilometer breed en het smalste punt is 2 kilometer breed. Ameland heeft ongeveer 3500 inwoners, de bewoners worden Amelanders genoemd.

// ]]>

 

Ontstaan van Ameland

Na de laatste ijstijd werd het klimaat warmer waardoor ijskappen smolten. Hierdoor
steeg de zeespiegel met als gevolg dat de Noordzee ons land in snel tempo naderde. Dit had weer als gevolg dat er bodemveranderingen plaats gingen vinden. Zo vormde zich ten eerste een veenbodem op de grens van het land en het water. Vervolgens werd deze bodem bedekt met een, door de zee meegenomen en achtergelaten, laag klei en zand.

Daarnaast zorgden golven en stromingen ervoor dat het zand meer en meer richting de kust gestuwd werd. Toen uiteindelijk het stijgen van de zeespiegel verminderde bleken er lange zandbanken te zijn ontstaan die nu de kans kregen hoger te worden. De zee bleef zand aanvoeren, maar voornamelijk door de groei van planten op de zandbanken en de wind ontstonden er duinen.

Tijdens een volgende periode van enorme stijgingen van de zeespiegel sloeg de Noordzee grote gaten in de duinenrijen en de zandwallen. Er ontstonden eilanden en een Waddenzee. Vanaf toen bleken de zandbanken sterk genoeg om de ruwe zee te weren. De Waddeneilanden waren een feit en daarmee zijn Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog natuurlijk ook een feit.


Hoe kom je op Ameland

Je kunt vanaf Holwerd met de boot naar Ameland varen en de tocht duurt ongeveer 45 minuten. Je komt dan aan in het dorpje Nes. Er zijn twee veerboten,de boten zijn vernoemd naar de verdwenen dorpjes Oerd en Sier. Er kunnen ook auto’s en vrachtwagens op de boot. Ook kan je lopend over het wad naar Ameland, maar dat is een zware toch van vier uur, en mag alleen onder begeleiding en met laagwater. Na de overtocht rij je rechtstreeks naar je vakantiehuis op Ameland.


Geschiedenis

Ameland is eeuwen lang een onafhankelijk eiland geweest, bestaande uit drie boerengemeenschappen  Hollum, Ballum en Nes, waar iedereen de zelfde rechten en plichten had. Een en andere veranderde voor Ameland toen Ritske Jelmera een rijke
Friese edelman naar Ameland kwam. In Ballum bouwde hij het slot ‘Jelmerastate’. Voornamelijk door zijn rijkdom en aanzien wist hij langzamerhand zijn gezag over het hele eiland uit te breiden. Toen zijn kleinzoon, Haye, Jelmerastate erfde, veranderde deze de naam Jelmera in die van Cammingha. Nog zo’n tweehonderd jaar heer en meester van Ameland. Het Camminghaslot wordt in 1829 afgebroken.

 

De dorpen van Ameland

Ameland heeft vier dorpen, Hollum, Ballum, Nes en Buren.
Hollum is het meest westelijk gelegen dorp van Ameland en heeft ruim 1300 inwoners, het grootste inwoneraantal van de vier dorpen die het eiland rijk is. Vanaf ver is Hollum al te herkennen aan haar rood -wit gestreepte vuurtoren, haar kerktoren en molen. Ballum mag dan met een kleine vierhonderd inwoners het kleinste dorp op Ameland zijn, maar ze heeft misschien wel de grootste historie, aangezien de Cammingha’s hier lange tijd hun slot hebben gehad en het gemeentehuis nu op de plek staat van het gemeentehuis. Hedentendage zijn er in al deze historische een leuk vakantiehuis te vinden.


Camminghaslot

Nes het op een na grootste dorp van Ameland is gebouwd rondom een vrijstaande toren uit het jaar 1664, die diende als zeebaken. Nes is als het ware het centrum van Ameland met een drukke en gezellige dorpskern van winkeltjes en terrasje. Toch is ook hier de karakteristieke dorpssfeer niet verloren gegaan.
Buren is het meest oostelijk gelegen dorp van Ameland. Met haar inwoneraantal van een kleine 700 is Buren het op een na kleinste dorp van het eiland. Buren is echter ook het jongste dorp van de vier. Vroeger stonden in dit gebied hier en daar enkele boerderijen, een zogenoemde agrarisch buurtschap. In de loop van de tijd is dit buurtschap uitgegroeid tot een dorp met de afgeleide naam ‘Buren’. Ooit eens waren

Oerd en Sier ook twee dorpjes op Ameland, maar voornamelijk zandverstuivingen en spelingen van de zee hebben gezorgd voor de ondergang van deze dorpen. De twee veerboten zijn naar deze twee dorpjes vernoemd.


Commandeurshuizen

In de zeventiende en achttiende eeuw kende Ameland, door de walvisvaart, een periode van ongekende welvaart. Vooral veel Amelanders deden in die tijd mee aan de
walvisvangst. Een stoer handwerk, waar men alleen mannetjesputters voor kon gebruiken. Gezien de nog vele aanwezige stille getuigen uit die tijd, moet het eiland
kennelijk een goed klimaat gehad hebben om ze voort te brengen. Tal van oude huizen in Hollum, Ballum en Nes herinneren nog aan die rijke tijd van de walvisvaartkapiteins (commandeurs). De huizen zijn te herkennen aan een dubbele rij
uitstekende richelsteentjes in de voorgevel, terwijl ijzeren ankers het jaartal aangeven waarin het huis gebouwd is. De meeste commandeurshuizen zijn gebouwd in de jaren
tussen 1650 en 1800.Deze oude woningen bepalen het rustieke karakter van de dorpen op Ameland. Tegenwoordig zijn enkele commandeurshuizen als vakantiehuis ingericht.


Dialect

De bewoners van Ameland hebben hun eigen dialect; het Amelands. In tegenstelling tot wat men eigenlijk zou verwachten van een Fries eiland, spreken en verstaan maar weinig Amelanders Fries. Hun dialect lijkt dan ook meer op het stadsfries.

Voorbeelden van Amelander woorden:
Un stik Broad Een snee brood
Iespielken IJspegels
Knibbels Knieën
Kom jou ok? Kom jij ook?
Metmake Meemaken
Joekbult Muggenbult
Strune Rondsnuffelen
Skelfis Schelvis
Skip Schip
Bontelieuw Scholekster
Stikken Kapot
Aveseren Opschieten
Skutteldoek Theedoek
Grootsk Trots
Pantje Schoteltje
Aast Zo meteen

 

Amelander wapen en de Amelander vlag

De Amelander schalken,
stolen 3 balken,
des avonds in de maneschijn,
daarom zal dit hun wapen zijn
(Dit rijmpje hoort bij het wapen van Ameland)

Het wapen van Ameland bestaat uit een gouden rechterhelft met drie zwarte balken die van de rechter bovenhoek naar de linker benedenhoek lopen. De azuurblauwe linkerhelft bevat een wassende maan van zilver. Boven op het wapen prijkt een gouden kroon. Sinds 20 februari 1816 is het wapen vastgesteld bij Koninklijk besluit, maar het werd al vanaf het einde van de 16e eeuw gebruikt. Volgens de verhalen stellen de drie balken in het wapen de balken voor, die drie Amelander schalken uit het rijmpje van het Terschellinger strand hebben gestolen. Waar het wapen precies vandaan komt is niet bekend.

Ook op de Amelander vlag, bestaande uit vier even hoge banen van blauw en geel, zijn de drie balken en de wassende maand terug te vinden. Het gaat hier echter om een witte, omgekeerde wassende maan.

LEES OOK: BUNGALOWS OP AMELAND

LEES OOK: HOTELS OP AMELAND

LEES OOK: CAMPINGS OP AMELAND

LEES OOK: AMELANDER MUSEA

LEES OOK: RECREATIE OP AMELAND

HANDIGE LINKS